Opinie o Nas
Atlas geograficzny - liceum i technikum - OUTLET
9788379122950

Atlas geograficzny - liceum i technikum - OUTLET

18,10 zł

Ilość

Opis

OUTLET - USZKODZONA OKŁADKA

Atlas geograficzny. Liceum i technikum – opis wydawcy

Przedstawiony atlas jest przewidziany do pełnego cyklu nauczania w szkołach ponadpodstawowych
zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym według nowej, obowiązującej od 2019 roku,
podstawy programowej.


Rozpoczyna go poradnik kartograficzny, który ma wprowadzić uczniów w świat map i pokazać im,
że zawierają one wiele informacji, które w formie opisowej są znacznie trudniej przyswajalne,
że można na podstawie map wysnuć wiele wniosków, zwłaszcza w odniesieniu do rozmieszczenia i zmienności obiektów
i zjawisk, wreszcie, że korzystanie z map nie jest trudne i daje wiele satysfakcji.
Oprócz wyjaśnień pojęć i zasad tworzenia i korzystania z map zawiera przykładowe zadania z rozwiązaniami.

W atlasie znajduje się wiele map i przedstawień obrazujących nowe trendy i procesy zarówno w skali świata,
jak i poszczególnych kontynentów i Polski. Przykładowo na świecie pokazano: wydatki na badania i rozwój
oraz lokalizację największych technopolii i znaczenie przemysłu zaawansowanych technologii; udział źródeł odnawialnych
w produkcji energii; znaczenie rolnictwa ekologicznego i upraw GMO; skutki ocieplania się klimatu.
Z kolei, w Polsce, trend ocieplania się klimatu ujęto przez przedstawienie zmian długości okresu wegetacyjnego
oraz średnich miesięcznych temperatury powietrza (na podstawie średnich wieloletnich),
a zmiany w krajowym rolnictwie zasygnalizowano poprzez wykorzystanie środków unijnych.

Przykładem problemów regionalnych w środowisku naturalnym są mapy wielkich hydroelektrowni
Zapory Trzech Przełomów (Chiny – rzeka Jangcy) oraz Gibe III (Etiopia – rzeka Omo; wpływ na odległe jezioro Turkana),
a problemów społecznych jest kryzys migracyjny w Europie i tragiczna sytuacja ludności Afryki.

Mapy gospodarcze kontynentów ujęto w sposób analityczny.
Osobno pokazano tradycyjne surowcowe okręgi przemysłowe i górnictwo, osobno wielkie ośrodki przemysłu przetwórczego
w tym wysokich technologii, osobno energetykę i transport rurociągowy wraz z pomorskimi światłowodami
odpowiadającymi za globalny Internet, osobno usługi o ponadlokalnym znaczeniu (w tym turystykę) wreszcie osobno rolnictwo.

Ogólnie wiele miejsca poświęcono zmianom i zagrożeniom środowiska naturalnego oraz jego ochronie,
w skali globalnej i regionalnej, w tym w Polsce.
Dodano tez przedstawienie gwiazdozbiorów i bardzo potrzebne: mapę gleb świata oraz ustroje rzeczne.

Podsumowując atlas zawiera wiele nowych map, wcześniej nie publikowanych ani w atlasach Demart,
ani w żadnych innych atlasach szkolnych i przeznaczonych do ogólnego użytku.
Są one tak dobrane by przedstawić bieżące procesy naturalne i społeczno-gospodarcze
omawiane w szkołach. Na pewno będzie to bardzo wartościowa pomoc w całym cyklu nauczania dla uczniów,
a zwłaszcza dla maturzystów wybierających geografię, jako przedmiot dodatkowy na egzaminie dojrzałości.

20 Przedmioty
Demart
Liczba stron
232
Oprawa
miękka
Data wydania
2020

Specyficzne kody