Opinie o Nas

Reklamacja

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.

3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

  a) pisemnie na adres Sprzedawcy:

Demart S.A.

ul. Poczty Gdańskiej 22A

02-495 Warszawa

NIP: 522-26-35-865

Regon: 017507208 

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@polskaniezwykla.pl

 c) telefonicznie pod numerem: 500 039 423, 22 824 97 52

  d) osobiście w siedzibie Sprzedawcy:

Demart S.A.

ul. Poczty Gdańskiej 22A

02-495 Warszawa

4. Reklamacja powinna zawierać:

  a) imię i nazwisko Konsumenta,

  b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,

  c) datę wystąpienia wady,

  d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,

  e) żądanie Konsumenta wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi: naprawa towaru, wymiana towaru na nowy wolny od wad, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna. 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.

6. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy:

Demart S.A.

ul. Poczty Gdańskiej 22A

02-495 WarszawaWzór formularza odstąpienia od umowy - plik doc

Wzór formularza odstąpienia od umowy - plik pdf