Opinie o Nas

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dotyczące ochrony danych osobowych, które zacznie być stosowane od 25 maja 2018 roku. Podobnie jak obecne przepisy o ochronie danych osobowych (czyli przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) RODO dotyczy wszystkich przetwarzających dane osobowe w celu prowadzenia działalności. Administratorem Twoich danych jest firma Demart SA ul. Poczty Gdańskiej 22a, 02-495 Warszawa , wpisana do ewidencji działalności gospodarczej NIP:522-26-35-865, REGON 017507208. Dane jakie przetwarza Administrator otrzymuje od klienta podczas składania zamówienia, rejestracji w sklepie internetowym.. Dane, które są przetwarzane to imię, nazwisko, adres dostawy , telefon, email , dane do faktury, numer zamówienia oraz informacje dotyczące dostawy i płatności . Otrzymane dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień, obsługi reklamacji , obsługi odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz kontaktu z klientem w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe a wspierającym nas w obsłudze zamówień (np. firmom spedycyjnym i kurierskim oraz firmom świadczącym usługi odprawy celnej i usługi magazynowe), organom państwowym, organom ścigania, organom regulacyjnym; dostawcom oferującym płatności online. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień. Wobec przepisów RODO przysługuje Państwu prawo: - wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych; - sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia; - żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; - przeniesienia danych; - cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie - cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem; - wniesienia skargi do właściwego dla Państwa organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych. Wnioski indywidualne dotyczące realizacji Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy od dnia 25 maja 2018 roku kierować: - pisemnie na adres: Demart SA Poczty Gdańskiej 22a, 02-495 Warszawa - na adres sekretariat@demart.com.pl