Opinie o Nas
9788379122950

Atlas geograficzny - liceum i technikum

20,95 zł

Ilość

Opis

Przedstawiony atlas jest przewidziany do pełnego cyklu nauczania w szkołach ponadpodstawowych
zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym według nowej, obowiązującej od 2019 roku, podstawy programowej.


Rozpoczyna go poradnik kartograficzny, który ma wprowadzić uczniów w świat map i pokazać im, że zawierają one wiele informacji, które w formie opisowej są znacznie trudniej przyswajalne, że można na podstawie map wysnuć wiele wniosków,
zwłaszcza w odniesieniu do rozmieszczenia i zmienności obiektów i zjawisk, wreszcie, że korzystanie z map nie jest trudne
i daje wiele satysfakcji.

Oprócz wyjaśnień pojęć i zasad tworzenia i korzystania z map zawiera przykładowe zadania
z rozwiązaniami. W atlasie znajduje się wiele map i przedstawień obrazujących nowe trendy
i procesy zarówno w skali świata, jak i poszczególnych kontynentów i Polski.
Przykładowo na świecie pokazano: wydatki na badania i rozwój oraz lokalizację największych technopoli
i znaczenie przemysłu zaawansowanych technologii; udział źródeł odnawialnych

w produkcji energii; znaczenie rolnictwa ekologicznego i upraw GMO; skutki ocieplania się klimatu.

Z kolei, w Polsce, trend ocieplania się klimatu ujęto przez przedstawienie zmian długości okresu wegetacyjnego
oraz średnich miesięcznych temperatury powietrza (na podstawie średnich wieloletnich), a zmiany w krajowym
rolnictwie zasygnalizowano poprzez wykorzystanie środków unijnych.


Przykładem problemów regionalnych w środowisku naturalnym są mapy wielkich hydroelektrowni Zapory Trzech Przełomów
(Chiny – rzeka Jangcy) oraz Gibe III (Etiopia – rzeka Omo; wpływ na odległe jezioro Turkana), a problemów społecznych
jest kryzys migracyjny
w Europie i tragiczna sytuacja ludności Afryki. Mapy gospodarcze kontynentów ujęto w sposób analityczny.

Osobno pokazano tradycyjne surowcowe okręgi przemysłowe i górnictwo, osobno wielkie ośrodki przemysłu przetwórczego
w tym wysokich technologii, osobno energetykę i transport rurociągowy wraz z pomorskimi światłowodami odpowiadającymi
za globalny Internet, osobno usługi o ponadlokalnym znaczeniu (w tym turystykę) wreszcie osobno rolnictwo.

Ogólnie wiele miejsca poświęcono zmianom i zagrożeniom środowiska naturalnego oraz jego ochronie, w skali globalnej i regionalnej, w tym w Polsce. Dodano tez przedstawienie gwiazdozbiorów i bardzo potrzebne: mapę gleb świata oraz ustroje rzeczne.

Podsumowując atlas zawiera wiele nowych map, wcześniej nie publikowanych
ani w atlasach Demart, ani w żadnych innych atlasach szkolnych, przeznaczonych do ogólnego użytku.
Są one tak dobrane by przedstawić bieżące procesy naturalne i społeczno-gospodarcze omawiane w szkołach.

Na pewno będzie to bardzo wartościowa pomoc w całym cyklu nauczania dla uczniów,
a zwłaszcza dla maturzystów wybierających geografię, jako przedmiot dodatkowy na egzaminie dojrzałości.

100 Przedmioty
Demart
Liczba stron
230
Oprawa
miękka
Autor
Praca Zbiorowa
Wydawca
Demart
Data wydania
2021/2022

Specyficzne kody